Приемная комиссия 2013!

Перейти вниз

Приемная комиссия 2013! Empty Приемная комиссия 2013!

Сообщение  Admin в Чт Фев 14, 2013 11:06 am

Правила прийому до вищого навчального комунального закладу «Одеське театрально-художнє училище» в 2013 році
Приемная комиссия 2013! 71be0856e9af
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному комунальному закладі «Одеське театрально-художнє училище» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582616 дата отримання 14.12.2011р., термін дії ліцензії: на напрям 0201«Культура», спеціальність 5.02010401 «Народна художня творчість» до 01.07.2014 р.; напрям 0202 «Мистецтво», спеціальність 5.02020102 «Театрально – декораційне мистецтво» до 01.07.2014 р.; напрям 0202 «Мистецтво», спеціальність 5.02020101 «Акторське мистецтво» до 01.07.2016 р.; напрям 0507 «Електротехніка та електромеханіка», спеціальність 5.05070109 «Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів » до 01.07.2015 р.(копії ліцензій додаються )
Правила прийому розроблені Приймальною комісією вищого навчального комунального закладу «Одеське театрально-художнє училище» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №1902/22214, 1903/22215
І. Загальні положення
1.1. Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське театрально-художнє училище» (далі – ВНКЗ «ОТХУ») оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, за напрямами: ( додаток 1)
1.2. 0201«Культура» , спеціальність 5.02010401 «Народна художня творчість» денна форма навчання ( 20 осіб)
0202 «Мистецтво» , спеціальність 5.02020102 «Театрально – декораційне мистецтво» денна форма навчання ( 30 осіб)
0202 «Мистецтво», спеціальність 5.02020101 «Акторське мистецтво» денна форма навчання ( 10 осіб)
0507 «Електротехніка та електромеханіка», спеціальність 5.05070109 «Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів » денна форма навчання ( 10 осіб)
1.3. До ВНКЗ «ОТХУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Прийом до ВНКЗ «ОТХУ» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 150 місць в гуртожитку ВНКЗ «ОТХУ».
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. ВНКЗ «ОТХУ» приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність ( додаток 2).
2.3. ВНКЗ «ОТХУ» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у ВНКЗ «ОТХУ» здійснюється:
- за рахунок видатків місцевих бюджетів - за державним замовленням;
- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у ВНКЗ «ОТХУ» на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у ВНКЗ «ОТХУ», якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії у ВНКЗ «ОТХУ» встановлено наступний порядок роботи приймальної комісії: понеділок – субота, з 9 до 17 години.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі повної
загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить ВНКЗ «ОТХУ» 20 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ВНКЗ «ОТХУ» 20 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 31 липня 2013 року
Строки проведення ВНКЗ «ОТХУ» творчих конкурсів 21 – 31 липня 2013 року

Строки проведення ВНКЗ «ОТХУ» вступних випробувань 21 – 31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня
4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНКЗ «ОТХУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в ті ж самі строки, що і вступників на основі повної загальної середньої освіти, прописані в пункті 4.2. цього розділу.
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ВНКЗ «ОТХУ»
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ВНКЗ «ОТХУ» (далі — заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.
5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство, довідку з місця проживання
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
- медичну довідку за формою 086-о;
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання за особистим вибором оригінал або копію;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік, або 2012 рік
5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВНКЗ «ОТХУ», або у встановленому законодавством порядку.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ВНКЗ «ОТХУ».
5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі ВНКЗ «ОТХУ» :
- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень
5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНКЗ «ОТХУ» за їх вибором.
5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНКЗ «ОТХУ» за їх вибором.
5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ВНКЗ «ОТХУ»
5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №№ 1902/22214 1903/22215.
5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.
5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до ВНКЗ «ОТХУ» мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються.
5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбаченим пунктом 5.12
5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНКЗ «ОТХУ» крім випадків передбаченими розділом 6, пунктом 6.1, абзацами 2-3 .
5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.
5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура Нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія ВНКЗ «ОТХУ» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів ( додаток 5):
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів; та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
ВНКЗ «ОТХУ» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.
При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений ( додаток 5)
6.4. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.
6.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ВНКЗ «ОТХУ» не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
6.6. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ВНКЗ «ОТХУ» не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ВНКЗ «ОТХУ», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора училища.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у ВНКЗ «ОТХУ», повинна подаватись особисто в день оголошення оцінки.
Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути доведений через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів на початку вступних випробувань.
6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
6.10. Для проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти у ВНКЗ «ОТХУ» створюються предметні екзаменаційні комісії.
Залежно від напряму підготовки, на який здійснюється прийом, вступники здають випробування відповідно:
За спеціальністю «Театрально-декораційне мистецтво»:
- українська мова та література – Сертифікат українського центру оцінювання якості освіти (крім випадків, передбачених пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 розділу V цих Правил)
- творчий іспит з малюнку (завдання щодо виявлення характеру конструкції форми та вміння володіти графічними зображуючи ми засобами) (профільний іспит)
- творчий іспит з живопису (завдання щодо виявлення основних тональних співвідношень кольору, форми, цілісності композиції та вміння володіти живописними зображуючи ми засобами) (профільний іспит)
За спеціальністю «Акторське мистецтво»:
- українська мова та література – Сертифікат українського центру оцінювання якості освіти (крім випадків, передбачених пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 розділу V цих Правил)
- творчий іспит – художнє читання вірша, байки, прози, музичний номер, акторський етюд (профільний іспит)
За спеціальністю «Народна художня творчість»
- українська мова та література – Сертифікат українського центру оцінювання якості освіти (крім випадків, передбачених пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 розділу V цих Правил)
- творчий іспит – художнє читання вірша, байки, прози, музичний номер, акторський етюд (профільний іспит). Для вступників на спеціалізацію «Кіно-фото-відеосправа» додатково подається комплект авторських фотокарток (6-8 шт.) вільної тематики, а також оповідання або опис будь-якої події (об’єм – 1 сторінка).
За спеціальністю «Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів»:
- українська мова та література – Сертифікат українського центру оцінювання якості освіти (крім випадків, передбачених пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 розділу V цих Правил)
- математика або фізика – Сертифікат українського центру оцінювання якості освіти (крім випадків, передбачених пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 розділу V цих Правил)
VII. Цільовий прийом до ВНКЗ «ОТХУ»
7.1. Цільовий прийом організовується:
- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
7.2. Особи, які вступають до ВНКЗ «ОТХУ» на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах, Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців спеціальності «Народна художня творчість».
7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.
7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VIII. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ВНКЗ «ОТХУ» особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
ІX. Зарахування поза конкурсом
9.1. Поза конкурсом зараховуються:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
9.2. Особи, які вступають до ВНКЗ «ОТХУ» на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до ВНКЗ «ОТХУ» мають:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
10.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цього розділу.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
11.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
- вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
11.4. У рейтинговому списку зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза конкурсом;
- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
- наявність права на першочергове зарахування.
11.5. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
11.6. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб - сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії ВНКЗ «ОТХУ».

XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу.
Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ВНКЗ «ОТХУ» :
- здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу);
- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу;
- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).
14.3. Після оприлюднення другого (05 серпня) та третього (08 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
14.4. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ВНКЗ «ОТХУ», але не пізніше 25 серпня.
14.5. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

XV. Наказ про зарахування
15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ВНКЗ «ОТХУ» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.
15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVIII цих Умов.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.
XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до ВНКЗ «ОТХУ»
16.1. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо
Admin
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 57
Дата регистрации : 2012-02-08
Возраст : 29
Откуда : Одесса

https://othu.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения